shso
stichting historisch spanbroek opmeer
copyright  stichting historisch spanbroek opmeer                                     
De tijd waarin onze parochie is ontstaan, is niet precies vast te stellen, maar het moet vóór 1125 zijn geweest. Op een lijst van kerken, die een Egmondse monnik rond die tijd heeft opgesteld, komt namelijk een kerk in Spanbroek voor. Deze kerk, die dus uit de twaalfde of misschien zelfs uit de elfde eeuw dateert, stond op de plaats van het Kerkhuys (hoek Spanbroekerweg en Hertog Willemsweg), de voormalige Nederlandse Hervormde kerk. Deze eerste Bonifaciuskerk kwam tijdens de reformatie onder protestants beheer. Men werd toen gedwongen om van ‘schuilkerken’ gebruik te maken. Eén daarvan stond vermoedelijk op de plaats waar nu de huidige Bonifaciuskerk staat. In 1824 werd onder pastoor Zwanenburg op de plaats waar nu de kerk staat een nieuwe houten kerk gebouwd. Door uitbreiding van de parochie werd de kerk diverse malen vergroot en vernieuwd en in 1909 werd besloten een geheel nieuwe kerk te bouwen. Onder architectuur van Robbers uit Haarlem bouwde aannemer Verberne uit Venhuizen binnen een jaar de kerk. Sinds februari 1998 staat het gebouw op de lijst van beschermde rijksmonumenten omdat het een representatief voorbeeld is van de neogotische stijl: steunberen, luchtbogen, stenen vensterharnassen, uitlopend in het ornamentele spel van de traceringen, pinakels. Zowel het exterieur als het interieur zijn bijna nog geheel in hun oorspronkelijke staat bewaard gebleven. In 2009-2010 wordt het 100 jarig bestaan gevierd.